TRÆcad › Træelementbyggeri › Lejlighedsskel

Lejlighedsskel

 • Kategori: Træelementbyggeri
 • Bygningsdel: Lejlighedsskel
 • Konstruktion: Massive stolper
 • Variant: Svømmende gulv
 • Placering: Tilslutning til fundament
 • Tegning nr.: B.LEJ.1.00.01.01
 • Tegningsdato: 2010-01-06
 • Målestok: 1:5
 • Rev.: A
 • Sidst revideret: 2021-01-07
 • Kategori: Træelementbyggeri
 • Bygningsdel: Lejlighedsskel
 • Konstruktion: Massive stolper
 • Variant: Strøgulv
 • Placering: Tilslutning til fundament
 • Tegning nr.: B.LEJ.1.00.02.01
 • Tegningsdato: 2010-01-06
 • Målestok: 1:5
 • Rev.: A
 • Sidst revideret: 2021-01-07
 • Kategori: Træelementbyggeri
 • Bygningsdel: Lejlighedsskel
 • Konstruktion: Massive stolper
 • Variant: Svømmende gulv
 • Placering: Tilslutning til etagedæk, bærende facader
 • Tegning nr.: B.LEJ.1.00.01.02
 • Tegningsdato: 2010-01-06
 • Målestok: 1:5
 • Sidst revideret: Aldrig
 • Kategori: Træelementbyggeri
 • Bygningsdel: Lejlighedsskel
 • Konstruktion: Massive stolper
 • Variant: Svømmende gulv
 • Placering: Tilslutning til etagedæk, bærende tværvægge
 • Tegning nr.: B.LEJ.1.00.01.03
 • Tegningsdato: 2010-01-06
 • Målestok: 1:5
 • Sidst revideret: Aldrig
 • Kategori: Træelementbyggeri
 • Bygningsdel: Lejlighedsskel
 • Konstruktion: Massive stolper
 • Variant: Strøgulv
 • Placering: Tilslutning til etagedæk, bærende facader
 • Tegning nr.: B.LEJ.1.00.02.02
 • Tegningsdato: 2010-01-06
 • Målestok: 1:5
 • Sidst revideret: Aldrig
 • Kategori: Træelementbyggeri
 • Bygningsdel: Lejlighedsskel
 • Konstruktion: Massive stolper
 • Variant: Strøgulv
 • Placering: Tilslutning til etagedæk, bærende tværvægge
 • Tegning nr.: B.LEJ.1.00.02.03
 • Tegningsdato: 2010-01-06
 • Målestok: 1:5
 • Sidst revideret: Aldrig
 • Kategori: Træelementbyggeri
 • Bygningsdel: Lejlighedsskel
 • Konstruktion: Massive stolper
 • Placering: Principsnit
 • Tegning nr.: B.LEJ.1.00.00.01
 • Tegningsdato: 2010-01-06
 • Målestok: 1:5
 • Sidst revideret: Aldrig