Support

TRÆcad indeholder samlingsdetaljer og normalsnit i træbaserede konstruktioner til træhuse, trækonstruktioner på muret byggeri og lette, træbaserede tag- og facadeelementer til industrialiseret betonbyggeri.
Ved udarbejdelse af knudepunkter og detaljer er der foretaget en række tekniske og konstruktive valg, som danner forudsætning for udformningen af de konkrete løsninger. Valgene kan have afgørende betydning for konstruktionernes stabilitet og...
Manualen indeholder de væsentligste informationer om hvilken metodik, der er anvendt ved udførelse af cad-tegningerne, den anvendte lagstruktur, anvendte elementer, skraveringer, tekster, målsætning og det anvendte papirlayout.
Den anvendte lagopbygning bygger på BIPS lagstruktur 2005 med tilføjelse af særlige lag for træ og en stb plot style. En oversigt over lagstrukturen kan hentes her.
Der er nu flere end 400 løsninger i TRÆcad. Tegningslisten giver en fuld oversigt over alle gældende tegninger i basen.

Nyheder

Ny stor opdatering med træbaserede elementer til etagehuse af beton bringer TRÆcad op på flere end 400 kvalitetssikrede bygningsdetaljer, lige til at bruge i dit cad-...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.

Log ind

Indtast dit kundenr. og adgangskode for at få adgang til TRÆcad.