Support

TRÆcad indeholder samlingsdetaljer og normalsnit i træbaserede konstruktioner til træhuse, trækonstruktioner på muret byggeri og lette, træbaserede tag- og facadeelementer til industrialiseret betonbyggeri.
Ved udarbejdelse af knudepunkter og detaljer er der foretaget en række tekniske og konstruktive valg, som danner forudsætning for udformningen af de konkrete løsninger. Valgene kan have afgørende betydning for konstruktionernes stabilitet og...
Manualen indeholder de væsentligste informationer om hvilken metodik, der er anvendt ved udførelse af cad-tegningerne, den anvendte lagstruktur, anvendte elementer, skraveringer, tekster, målsætning og det anvendte papirlayout.
Den anvendte lagopbygning bygger på BIPS lagstruktur 2005 med tilføjelse af særlige lag for træ og en stb plot style. En oversigt over lagstrukturen kan hentes her.
Der er nu mere end 350 løsninger i TRÆcad. Tegningslisten giver en fuld oversigt over alle gældende tegninger i basen.
Få de nyeste anvisninger
Hold dig ajour hos Træinformation

Log ind

Indtast dit kundenr. og adgangskode for at få adgang til TRÆcad.