Sådan læses tegningerne

Ved udarbejdelse af knudepunkter og detaljer er der foretaget en række tekniske og konstruktive valg, som danner forudsætning for udformningen af de konkrete løsninger.

Valgene kan have afgørende betydning for konstruktionernes stabilitet og holdbarhed. Ved eventuel modifikation af løsningerne i et aktuelt byggeprojekt kan det derfor være væsentligt at kende de valgte forudsætninger, som er beskrevet i det følgende.

Føringsveje
Føringsveje for el og vvs er indarbejdet i tegningerne. Principper og muligheder for udformning af føringsveje i træbaserede bygningskonstruktioner er nærmere beskrevet i TRÆ 56, Træskelethuse og TRÆ 68, Facadeelementer.

Taglægter
Alle taglægter af sikkerheds- og stabilitetsmæssig betydning er beskrevet som C18-lægter. Yderligere oplysninger om C18-lægter findes i TRÆ 65, Taglægter.

Forbindelser
Alle samlinger, der skal udføres på pladsen, er vist med normalt anvendte søm, skruer eller beslag. Samlinger inde i træbaserede elementer er kun vist, hvor særlige konstruktive forhold har betydning for udførelsen. Udførelse af øvrige samlinger i elementer vælges af elementproducenten.

Ved udarbejdelse af knudepunktsdetaljer er det sikret, at der under normale omstændigheder er plads til de nødvendige forbindelser. Der er lagt særlig vægt på, at pladebeklædninger på vægge, bjælkelag, loft og tag kan samles, så bygningens stabilitet kan sikres ved hjælp af beklædningen. Type og antal af forbindelser skal fastlægges af den projekterende.

Styrke og stivhed
De viste trædimensioner er de normalt anvendte, men de endelige dimensioner skal fastlægges af den projekterende for det konkrete projekt under hensyn til f.eks. stabilitet, varmeisolering mv.

Kritiske statiske forhold vil være:

- Kræfterne ved enderne af stabiliserende vægge
- Indvendige bærende vægges styrke
- Etageadskillelsers stivhed

Styrken af øvrige konstruktioner vil normalt være tilstrækkelig, da isoleringskravene i de fleste tilfælde bestemmer trædimensionerne.

Brand- og lydkrav
Både bygningsdele og detaljerne vil kunne bruges direkte, hvor der ikke er særlige krav til brand og lyd.

Vedrørende supplerende krav til f.eks. etageboliger henvises til TRÆ 56, Træskelethuse og TRÆ 68, Facadeelementer.

Brandkrav til alle bygningskategorier fremgår af TRÆ 66, Brandkrav.

Nyheder

Ny stor opdatering med træbaserede elementer til etagehuse af beton bringer TRÆcad op på flere end 400 kvalitetssikrede bygningsdetaljer, lige til at bruge i dit cad-...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.

Log ind

Indtast dit kundenr. og adgangskode for at få adgang til TRÆcad.